مشخصات و تجهیزات بندر
 • یدک کش :
 • {{iadak_kesh}}
 • مساحت بندر :
 • {{masahat_bandar}}
 • انواع قایق :
 • {{anva_ghaiegh}}
 • ظ.کانتینری :
 • {{zarfiat_contineri}}
 • لایروب :
 • {{lairob}}
 • انبار مسقف :
 • {{anbar_mosaghaf}}
 • جرثقیل :
 • {{jarsaghil}}
 • ریچ استاکر :
 • {{rich_staker}}
 • گنتری کرین :
 • {{gantri_krain}}
حمل و نقل(تناژ)
 • ریلی :
 • {{raili_kol}}
 • جاده ای :
 • {{jadei_kol}}
کالای کانتينری(TEU)
 • کل عمليات :
 • {{container_kol}}
 • تخليه :
 • {{container_takhlieh}}
 • بارگيري :
 • {{container_bargiri}}
کالای عمومی(تناژ)
 • کل عمليات :
 • {{kala_kol}}
 • تخليه :
 • {{kala_takhlieh}}
 • بارگيري :
 • {{kala_bargiri}}
شناور(فروند)
 • موجود در لنگرگاه :
 • {{shenavar_langargah}}
 • موجود در اسکله :
 • {{shenavar_eskele}}
 • احتمال ورود :
 • {{shenavar_eta}}
 • خروج از بندر :
 • {{shenavar_khroj}}